1. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie, przesłane na adres e-mailowy: [email protected] w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) na adres sklepu: FRESH & ECO 40-748 Katowice, ul. Leszczy 11


 Fresh&Eco odstapienie od zakupu

3. Wszelkie zwroty towarów wynikające nie z winy sklepu FRESH & ECO odbywają się na koszt zamawiającego.

4. Pieniądze za zwrócony produkt zostaną odesłane do Klienta w przeciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

Kwestie nieuregulowane w Regulaminie mają zastosowanie w odpowiednich paragrafach Kodeksu Cywilnego.